Valitse sivu

Kolme jokea ja ruutukaava, väljää maaseutumaista asumista ja oman kylän kyläidentiteettiä – ihmisillä on vaihtoehtoja valita itselleen haluamansa asuinympäristön.

Oululla on uudistumisen edellytykset olemassa – pitkäjänteinen kaavoitus ja keskustan kehittäminen on ruutukaava-alueen elinvoimaisuuden perusta.

Palveluntuotantoa täytyy uskaltaa suunnitella rohkeasti uudelta pohjalta asukkaiden tarpeet huomioiden – rakenteita on uskallettava ravistella rohkeasti – nyt muutos on mahdollisuus.

Erityisryhmien työllistämistoimenpiteitä täytyy suunnitella yhdessä yritysten kanssa, jotta ne toimivat todellisuudessa nuorille on tärkeä löytyä ensimmäinen työpaikka, jotta elämä lähtee kantamaan. Myös aktiivisten ikääntyvien työntekijöiden työllistämistä tulisi edistää.

Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan – joskus mennään liian pitkälle, kun yritetään pitkää hoitaa muistisairasta vanhusta kotona kotipalvelun turvin. Turvattomuutta tuntevat vanhukset ja heidän omaiset – tähän asiaan on vain panostettava ja mietittävä uusia ajatuksia.

Monipuoliset harrastusmahdollisuudet kuuluvat kaikille – vauvasta vaariin.

Pienille koululaisille on turvattava lähikoulu  muille on tärkeää löytää terveet koulutilat kohtuullisten kulkuyhteyksien varrelta

Homekoulut ja huonokuntoinen tiestö puhututtaa – rohkeasti uudisrakentamaan tai laadukasta sekä suunnitelmallista korjausrakentamista – korjausvelka pysyy kohtuullisena.

Fiksua kilpailutusta – julkisissa hankinnoissa on sellaiset ehdot, että pienempienkin yritysten on mahdollisuudet tehdä kilpailukykyisiä tarjouksia ovat realistiset – sopimuskausien pituus suhteessa investointitarpeisiin.

Kuntien talous ei kestä tyhjäkäyntiä – tarvitaan joustavaa ja tehokasta kumppaniverkostoa.

Hankintasäännöt tulee suunnitella kokonaisvaltaisesti – paikallisten toimijoiden kilpailuedellytykset otetaan huomioon lakien mahdollistamalla tavalla.

Väheneviä verotuloja ei voi kuitata lainanotolla – tulot ja menot on oltava linjassa.

Yritystoiminta tuo työtä ja hyvinvointia koko yhteiskuntaan – tarvitsemme alueelle vientitulojen tuottamia verokertymiä.